Kategorie

Modlitwa o wybaczenie grzechów przodków i krewnych

Boże, proszę Cię za wszystkim tymi, którzy odeszli, i za żywymi, albowiem oni i my jesteśmy grzeszni świadomie i nieświadomie. Zasmuciliśmy Ciebie, obraziliśmy lub zgrzeszyliśmy słowem , czynem, myślą, świadomie lub nieświadomie. Panie Boże! Odpuść nam i im grzechy nasze, wzajemne urazy, wykorzeń, Panie, z serc naszych wszelką złość, podejrzliwość, gniew, pamiętliwość, spory i wszystko, […]

Modlitwa do Anioła Stróża

„Aniele Boży, mój święty stróżu, dany mi przez Boga z niebios do obrony: Ty mnie teraz oświeć i zachowaj od wszelkiego zła, nakieruj na wszelki czyn godny i na drogę zbawienia. Amen.

Share the post “Modlitwa do Anioła Stróża”

FacebookTwitterGoogle+LinkedInE-mail

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz – nadzieję, gdzie mrok – światło, tam gdzie smutek – radość. Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał: nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle był kochany, ile […]

Modlitwa o uzdrowienie w chorobie

„Panie, wszechmocny, święty Królu, karz i nie uśmiercaj, wspomagaj upadającego i podnoś strąconego, człowieka cielesnego w cierpieniu, pocieszaj, błagamy Cię, Boże nasz niewolnika Twego ( imię chorej/chorego), który zaniemógł, nawiedź swym miłosierdziem, wybacz mu wszelki grzech świadomy i nieświadomy. Ześlij, Panie, swą siłę uzdrawiającą, dotknij ciała, ugaś ogień, usuń żądzę i wszelką niemoc utajoną, będąc […]

Modlitwa przeciwrakowa wg N. Nowikowej

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. W mieście Weretenie stoi tron. Siedzi na nim Dziewica Maryja z mieczem i krzyżem siecze raka! Rak : zjadliwego, silnego, gnębiącego, rosnącego, ognistego, tłustego, wewnętrznego, wodnistego, pełzającego, trującego, zatruwającego, gnijącego, krwawego, ziarnistego, dojrzewającego, zbożowego. Matko Boska ty wszystkim pomagasz, wszystkie jego nazwy w służebnicy Bożej ( […]

Modlitwa do Ducha Świętego

„Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Ty który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze”

Share the post “Modlitwa do Ducha Świętego”

FacebookTwitterGoogle+LinkedInE-mail